• Jsme specialisti

    v oboru stavebního dozoru a BOZP

  • Naši pracovníci

    jsou držiteli mnoha certifikátů a osvědčení

Certifikáty

Certifikáty

Neustále rozšiřujeme naši specializaci

Zkušenosti

Zkušenosti

Máme za sebou spoustu úspěšných projektů.

Rosteme

Rosteme

S každou další zakázkou posouváme naše procesy dopředu.

Týmová práce

Týmová práce

Disponujeme týmem zkušených profesionálů.

Kdo jsme

Naše firma DORAZIL, s.r.o. se specializuje na provádění stavebně - technického dozoru na stavbách a výkon certifikovaného Koordinátora BOZP na staveništi v oboru pozemní a průmyslové stavby. Naši pracovníci jsou držiteli mnoha certifikátů a osvědčení,  například o odborné způsobilosti koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi.

DORAZIL, s.r.o. neprovádí realizace staveb !!! Jsme nezávislí !!!

Provádíme stavební a technické dozorování staveb (stavební a technický dozor investora - stavebníka). :

Koordinátor BOZP na staveništi - výkon institutu v jeho obou fázích (předprojektové, realizační). Koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci na staveništi jsme v předprojektové fázi prováděli například i při rekonstrukci mostních konstrukcí. V realizační fázi jsme byli u řady Revitalizací bytových domů, nemocnice a výstavbě skladovacích a výrobních hal. Vše dle zákonných povinností zákona č. 309/2006 Sb.. Naši pracovníci jsou členy ČSSK-České společnosti stavebních koordinátorů. Více zde

Stavební dozor - dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. u staveb svépomocí. Jako stavební dozor byli naši pracovníci u řady stavebních záměrů. Především šlo o dozorování mnoha rodinných domů, které stavebníci realizovali jako stavbu svépomocí. Více se dozvíte zde

Technický dozor stavebníka (investora) - výkon podle stavebního zákona, přání a požadavků stavebníka. Tato forma dohledu nad prováděním stavby, která je realizována dodavatelsky je nejrozšířenější dozorovou činností. Téměř každá stavba je realizovaná více dodavateli. Podrobněji zde

Konzultační a poradenská činnost v oborech pozemní a průmyslové stavby a výkon institutu Koordinátora bezpečnosti práce jsou samozřejmostí.

Stavební dozor, technický dozor investora (stavebníka) a koordinátor BOZP na staveništi jsou často stavebníkem podceňovány

Mnoho stavebníků stále ještě podceňuje význam stavebního dozoru, technického dozoru a funkce koordinátora bezpečnosti práce a ochrany zdraví při práci (BOZP) na staveništi. Často si jejich důležitost a potřebu, jsou vyžadovány zákony (zákon č.183/2006 Sb.- stavební zákon, zákon č.309/2006 Sb. a další) uvědomují pozdě. Na počátku jsou špatné smlouvy s dodavateli stavebních prací, ne dobře vyspecifikovaný popis prací a rozsah díla a také nevhodně zvolený materiál. Až se přihlásí o slovo závady na domě, případné nemalé finanční a jiné sankce ze strany stavebních úřadů nebo oblastních inspektorátů práce (OIP) bývá také pozdě. Následné opravy stavebního díla, které kolikrát přijdou mnohem dráž než samotná stavba se potom řeší tahanicemi po soudech s nevalným výsledkem. Stavebník si tím přidělá zbytečnou práci, které by ho ušetřil kvalitní dozor. V důsledku to investora bude stát více času, nervů a finančních prostředků než by investoval do stavebního, technického dozoru investora, popřípadě koordinátora BOZP na staveništi (je-li nutný-info zde). A pochopí, že mají svůj význam a není radno je podceňovat.

Dle Vámi dodaných údajů o Vašem stavebním záměru, požadavků a rozsahu prací Vám rád zpracuji cenovou nabídku. Více na stránce CENÍKY SLUŽEB.

Ukončené zakázky

Prohlédněte si některé z našich posledních projektů na jejichž realizaci jsme se podíleli.
HALA ALVE

HALA ALVE

Novostavba výrobní a skladové haly č.12, retenční a požární nádrže, komunikace, přípojek IS na p.č. 470/51 - 470/54, 470/25 (dle PK 440/1d3), 470/38…

HYUNDAI ZLIN

HYUNDAI ZLIN

Předmětem projektu je nosná železobetonová prefabrikovaná konstrukce skeletu pro stavbu SO 202 Skladovací hala – Budova B, TESCOMA WORLD – 3. etapa.

MS JAROSLAVICE

MS JAROSLAVICE

Jedná se o zlepšení tepelně technických vlastností mateřské školy Anenská 119 Jaroslavice. Jedná se o dvoupodlažní objekt, s částečným podsklepením…

NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY

NOVOSTAVBA SPORTOVNÍ HALY

Konstrukce je navržená jako ocelová rámová, opláštená pohledovými kompletizovanými panely s PUR výplní. Objekt sociálního a provozního zázemí bude…

PILANA HULIN

PILANA HULIN

Jedná se o část dvou parcel na severozápadním okraji areálu firmy PILANA - (tato část je ve vlastnictví firmy Pilana Knives s.r.o., komunikace potom…

SKLADOVÁ HALA REMAQ 3

SKLADOVÁ HALA REMAQ 3

AREÁL TOMA a.s. OTROKOVICE, parc. č. 435/10, 435/11, k.ú. Otrokovice

SMUTECNI SIN SPYTIHNEV

SMUTECNI SIN SPYTIHNEV

Přístavba a nástavba objedktu márnice na objekt smuteční síně ve Spytihněvi

RODINNÝ DŮM

RODINNÝ DŮM

Výstavba rodinného domu, dozorování stavby ...

Úspěšných projektů

Spokojených Zákazníků

Získaných Certifikátů

Různých míst v ČR a SR

Potřebujete poradit ? Kontaktujete nás